FİLTRELEME
HIZLI ERİŞİM
KATKIDA BULUNMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN

C01 Açık Veri

C 01 yazi tr
Emrahalt%c4%b1nok
Katkıda Bulunan Sanatçı: Franko Buskas

Tasarım Rehberi Katkıları

Yeni metin ekleyin

Kılavuz

Kamusal veri açık olmalıdır. Şehir verisi şehre ait, şehirden toplanan veridir. Şehrin verisini o şehirde sürekli veya geçici bir süre için yaşayanlar oluşturur. Şehir verisi şehirliye aittir, kamusal veridir. Şehir verisi açık olmalıdır.

Belediye şehirlinin hareketleri üzerinden topladığı her türlü veriyi açmalıdır. Bu şeffaflık, açık pazar, katılımcı yönetim temeller, üzerine inşa edilmiş demokratik bir şehir için zorunludur.

Belediyeler ve kamu kurumları için veriyi açmak veriyi satmaktan daha fazla toplumsal ve ekonomik fayda sağlar.

Yorum

Açık Veri herkesin bir kısıtlama olmadan erişebildiği ve kullanabildiği veridir.

Açık veri tanımı gereği,

  • Tam: eksiksiz ve bütün,
  • Doğrudan: kaynağından, tekil olarak toplanmalı ve modifiye edilmemiş,
  • Zamanında: gerçek zamanlı, toplandığı anda veya en kısa sürede açılmış,
  • Erişilebilir:  mümkün olan en geniş kullanıcı kitlesi için, istendiği amaçla kullanılmak üzere erişilebilir
  • İşlenebilir: bilgisayar tarafından otomatik olarak işlenebilecek yapıda,
  • Herkese açık: herkes ve kayıt olma gereği olmadan ulaşabilir,
  • Herkese ait: herkesin erişim imkanı olan bir format veya yapıda,
  • Özgür: telif hakkı, patent, marka, veya ticari gizlilik gibi nedenlerle kısıtlanmamış

olmalıdır.

Açık Veri bir demokrasi meselesi olarak katılımcı yönetimin yanı sıra şeffaflığın da temel koşuludur.

Açık Veri bilgi kaynaklarını çıkar grupları ve ayrıcalık yaratma aracı olmaktan çıkararak ekonomiyi de demokratikleştirir. Veriyi açmak sadece yeni fikirlere yeni çözümlere zemin açmaz aynı zamanda yeni ve çoğulcu/açık bir pazar yaratır.

 

Görsel Katkılar

Yeni görsel ekleyin

.jpg formatındaki görseliniz en küçük 800x800 px boyutlarında olmalı ve 10 MB dosya boyutunu aşmamalı.