FİLTRELEME
HIZLI ERİŞİM
KATKIDA BULUNMAK İÇİN GİRİŞ YAPIN

HEY! PLATFORM

HEY! Hep birlikte kentleri daha fazla yürünür, yaşanır ve sevilir kılalım! farkındalık, tasarım araçları ve katılım sayesinde, herkesin kent tasarımında aktif rol alması ve güçlü semt kültürleri yaratmak amacıyla kurulmuş geniş bir paylaşım ortamıdır.

Imaginable Guidelines İstanbul (igi), sanatçı, tasarımcı, akademisyen, mühendis ve yenilik peşinde olan tüm yaratıcı zihinlerin, uzman bakış açısı ve sanatsal katkılarına ulaşmayı amaçlayan bir kaynak ve buluşma noktasıdır. Paylaşımcıların münferit olarak kendi alanlarına katkıları ve topluca bakıldığında ortaya çıkan donanım, kentsel tasarım girişimlerinde belirleyici referans noktaları, ilginç yaklaşımlar ve asli bir bilgi birikimi oluşturmaktadır. Bu bakış açısıyla (igi), İstanbul’da ve sonrasında küresel ölçekte tüm kentlerde, aktif olarak ‘oynayarak tasarlama’yı gerekli kılan güncel standartlara ulaşmak ve etkileşimli bir kamusal ortam oluşturabilmek adına kullanıcılar, karar merciileri, yetkililer ve kentsel tüm aktörlere erişmeyi hedeflemektedir.

BİZ uzman bakış açısına sahip vatandaşlar olarak, yaratıcı zihinler yardımıyla 101 konudan oluşan bir tasarım rehberi hazırlamaya başladık.

SiZ de görsel ürün ve tasarımlarınız, deneyim ve birimkimleriniz, anektod ve istatiki bilgiler ile bu rehbere katkı sağlayabilirsiniz.

HEP BiRLiKTE bu iletişim ağını kurarak, birbirimizi anlama, tartışma ve fikir alışverişleri sayesinde, sokaklardaki imkan ve zorlukları belirleyip, yaratıcı öneriler sunabiliriz.

BU OYUNBAZ REHBERİ YARATABİLİRİZ!

(igi)YE NASIL KATILABİLİRİM?

Katılım şartları ve hükümleri

Seçim Kriterleri Altı farklı türde görsel teslim edilebilir. Bunlar; fotoğraf, teknik çizim, skeç, yazın-metin-font çalışması, infografik-şematik çalışmalar ve illüstrasyonlardır. Teslim yapılırken bu seçeneklerden esere en uygun olanı mutlaka belirtilmelidir. Web-sitesine yüklenen görsellerin boyutu 210x148 mm. (A5) olmalıdır. Görselin kalitesi 1750x2600 dpi. olmalıdır. Kaliteli, belirgin bir tasarım anlayışı olan, okunabilir ve özgün görseller paylaşılmalıdır. Paylaşımların içeriği (igi) çerçevesinde kentsel tasarımla ilgili ve ilham verici olmalıdır.

(igi) KONSEPT

Imaginable Guidelines Istanbul (igi), kamusal hayatın canlılığını besleyen, semt kültürünü kutlayan ve kentin kendi kendini tasarlamasını doğru bulan disiplinlerarası bir anlayışa sahiptir. Tasarım rehberleri yasa ve kurallar hakkında uzman bakış açısı, örnek uygulama standartları ve performans ölçüleri sunduğundan ve bilgi paylaşımı sayesinde hayal gücünü genişlettiğinden önemli kaynaklardır. Bu anlayışla, İstanbul tasarım rehberinde toplam 101 konu, kamusal ortamın temel unsurları olarak altı kategori altında çevçevelenip, ele alınmıştır. Nihayetinde tartışmak, önceliklerimizi belirlemek, paydaşlar arası anlaşmalara varmak ve karmaşık fiziksel, sosyal ve ekonomik koşullarda açık uçlu öneriler üretmek, kentsel meselelerde oyunun her daim birer parçasıdır.

KART SETİ KULLANIM KILAVUZU

(igi) kart setinin arka yüzünde ele alınan altı kategori vardır. Kategorilerdeki konu başlıkları kapsamlı olarak tüm kentsel tasarım etmenlerini ele almaya çalışır.

Her kategoride 8 ila 30 konu başlığı işlenmiştir. Kart içerikleri konunun anlamı, kentsel tasarımdaki önem ve değeri ile başlarken; tasarım rehberi kısmında örneklerle neler yapılabileceği, hangi yöntem ve stratejileri izlemek gerektiği konusunda detaylar, yasalar, varsa ilgili mevzuatlar ve teknik bilgiler verilmiştir.

Her kartın etki alanları ve bu etkiyi yaratmak için hangi çerçevede bir müdahele, çalışma ve eyleme gerek duyulduğu işaret edilmiştir. Kentsel tasarım alanındaki küresel standartlar bağlamında, ölçülebilir ve değerlendirilebilir dört temel etki alanı vardır ve her alan belirli bir amaca yöneliktir:

Dönüşümün aracısı olabilecek dört önemli eylem alanında, belirli konulara müdaheleler gereklidir:

Kartlardaki gerçek kutusu bölümünde anektod, başarı hikayesi, istatiki bilgi ve/ya küresel ölçekte ve yerel bağlamda çarpıcı örnekler sunulmuştur.

(igi) kart setinin ön yüzünde bulunan görseller İstanbul’daki ve İstanbul’a dair sanatsal kültürün bir yansımasıdır. Farklı alanlarda ürün üreten yaratıcı zihinler fotoğraf, resim, çizim, teknik çizim, skeç, edebi eser, ilüstrasyon ... vb. gibi çeşitli türlerdeki ürünleriyle, bu tasarım rehberi aracılığıyla kente dair heyacanlarını paylaşmak üzere buluşmuşlardır.